บริษัท บลูไล้ท์ ขึ้นรับรางวัล ธรรมภิบาล ดีเด่น ด้านผู้บริโภค ปี 2557

บริษัท บลูไล้ท์ ขึ้นรับรางวัล ธรรมภิบาล ดีเด่น ด้านผู้บริโภค ปี 2557

ภาพข่าว คุณประสิทธ์ อภิรมย์ฤกษ์ ประธานกลุ่มบริษัท บลูไล้ท์ ขึ้นรับรางวัล ธรรมภิบาล ดีเด่น ด้า…continue reading →
IRPC จับมือ บลูไลท์ อุตสาหกรรม เปิดตัว “กระเป๋าเดินทางจากยางธรรมชาติ”

IRPC จับมือ บลูไลท์ อุตสาหกรรม เปิดตัว “กระเป๋าเดินทางจากยางธรรมชาติ”

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายก่อเกียรติ อภ…continue reading →