รายละเอียด (กระเป๋าเดินทาง โกมุ)
• รหัสโมเดล 57007
• กระเป๋าเดินทาง 4 ล้อลาก
• ขนาด 20 นิ้ว
• วัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)