รายละเอียด (กระเป๋าเดินทาง Air Asia)
• รหัสโมเดล 25073
• กระเป๋าเดินทาง 2 ล้อลาก
• ขนาด 16 นิ้ว
• วัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)