รายละเอียด (กระเป๋าเดินทาง UOB)

ใบเล็ก
• รหัสโมเดล 2405
• อเนกประสงค์
• ขนาด 12 นิ้ว
• วัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ใบใหญ่
• รหัสโมเดล 25341
• กระเป๋าเดินทาง 4 ล้อลาก
• ขนาด 17 นิ้ว
• วัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)